Tìm kiếm
Trang chủ
Diễn đàn
An Tĩnh cổ lục
* Dấu tích Việt Thường Thị và vai trò Nghệ An trong dòng lịch sử Việt Nam
* Những điều kỳ lạ Phlanhoa đọc được trong trời đất Việt Thường
* Việt Thường phong tục
Ẩm thực Nghệ An - Hà Tĩnh
* Văn hóa ẩm thực Việt Nam
* Dưỡng sinh
* Phật giáo có nguồn gốc ở Việt Nam
Khảo cổ Nghệ Tĩnh
Bản sắc văn hóa Xứ Nghệ
Ví dặm
Góc nhìn Phlanhoa
* Bình luận
* Chiêm tinh láo nháo Phlanhoa
Phòng văn chương
* Phản biện các nghiên cứu về Nguyễn Du và Truyện Kiều
* Phlanhoa viết
Phòng thơ
* Lý thuyết học làm thơ
* Thơ về Nghệ An - Hà Tĩnh
* Thơ Phlanhoa
* Thất ngôn bát cú
Du lịch đó đây
* Khoảnh khắc cuộc sống
Ngôn ngữ không lời
Trang thông tin xã Đức La
* Phlanhoa hát
Liên hệ - Góp ý
Liên kết website
Thú chơi tập Kiều: - Gửi Quân Thần nỗi niềm non nước
 
(17h: 24-07-2012)
Bài tập kiều của Phlanhoa
***

Thiện căn ở tại lòng ta (3251)
Mặt trời gác núi, chiêng đà thu không (172)
Ngổn ngang trăm mối bên lòng (183)
Trăm năm tạc một chữ đồng đến xương (452)

Tiên thề cung thảo một chương (447)

Lòng quê đi một bước đường một đau (1122)

Lạ tai nghe chửa biết đâu (947)

Nghe ra muôn oán nghìn sầu lắm thay (2574) ?!

 

Thưa rằng (2575): Quốc sĩ xưa nay (2427)

Pha càn bụi cỏ (1652), dấu giày cầu sương (2030)

Đã lòng quân tử đa mang (351)

Một lời vâng tạc đá vàng thủy chung

- Hỏi sao ra sự lạ lùng (763)

Muôn binh nghìn tướng hội đồng tẩy oan (2438)?

Đùng đùng gió dục mây vần (907)

Phỏng tin được một vài phần hay không (2194) ?

 

Thưa rằng: Lượng cả bao dong (2195)

Nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình (184)

Ví chăng duyên nợ ba sinh (257)

Trông hoa đèn, chẳng thẹn mình lắm ru (3106) ?

- Cùng nhau kể lể sau xưa (1977)

Mượn màu son phấn đánh lừa con đen (1414) ?

Này này sự đã quả nhiên (963)

Bề nào thì cũng chưa yên bề nào (1416)

Khen: Tài nhả ngọc phun châu (405)

Dọc ngang nào biết trên đầu có ai ? (2472)

Hơn điều giấu ngược giấu xuôi ? (1513)

Kể đà thiểu não lòng người bấy nay ! (314)

 

Bây giờ sự đã đường rày (2009)

Điếc tai lân tuất phũ tay tồi tàn (592)

Ngay tình ai biết mưu gian (1663)

Tại ai ? Há dám phụ lòng cố nhân ? (2330)

 

Đã nguyền hai chữ đồng tâm (555)

Đã cam tệ với tri âm bấy chầy (386)

Thưa rằng: Thanh khí xưa nay (193)

Không dưng chưa dễ mà bay đường trời (2100)

Thưa rằng: Đừng lấy làm chơi (501)

Trăm nghìn đổ một trận cười như không (1304)

 

- Phòng văn hơi giá như đồng (253)

Trúc se ngọn thỏ, tơ trùng phím loan (254)

So dần dây vũ dây văn(471)

Làm gương cho khách hồng quần thử soi (2644)

Ấy mới gương, ấy mới tài (2005)

Nước non, luống những lắng tai Chung Kỳ (464)

Lấy trong ý tứ mà suy (1089)

Ba mươi sáu chước, chước gì là hơn (1110) ?

Một niềm vì nước vì dân (2719)

Cho thanh cao mới được phần thanh cao (3244)

 

- Làm chi để tiếng về sau (2495)

Nghìn năm ai có khen đâu Hoàng Sào? (2496)

 

- Còn nhiều hưởng thụ về lâu (2723)

Cơ duyên nào đã hết đâu, vội gì ? (2412)

 

***

Tiếng sen sẽ động giấc hòe (437)

Hàn huyên vừa cạn mọi bề gần xa… (1802)


Để gửi ý kiến nhấp vào đây