Tìm kiếm
Trang chủ
Diễn đàn
An Tĩnh cổ lục
* Dấu tích Việt Thường Thị và vai trò Nghệ An trong dòng lịch sử Việt Nam
* Những điều kỳ lạ Phlanhoa đọc được trong trời đất Việt Thường
* Việt Thường phong tục
Ẩm thực Nghệ An - Hà Tĩnh
* Văn hóa ẩm thực Việt Nam
* Dưỡng sinh
* Phật giáo có nguồn gốc ở Việt Nam
Khảo cổ Nghệ Tĩnh
Bản sắc văn hóa Xứ Nghệ
Ví dặm
 Cội nguồn làn điệu Ví dặm
 Giai thoại làng ví
 Sưu tầm những bài hát ví lời cổ
 Ví dặm lời mới
Góc nhìn Phlanhoa
Phòng văn chương
* Bình luận
* Phản biện các nghiên cứu về Nguyễn Du và Truyện Kiều
* Phlanhoa viết
Phòng thơ
* Lý thuyết học làm thơ
* Thơ về Nghệ An - Hà Tĩnh
* Thơ Phlanhoa
* Thất ngôn bát cú
Du lịch đó đây
* Khoảnh khắc cuộc sống
Ngôn ngữ không lời
Trang thông tin xã Đức La
* Phlanhoa hát
Liên hệ - Góp ý
Liên kết website
Sưu tầm nhữnglời hát ví cổ
 
(17h: 29-08-2010)
Phần II. Hát đố - Hát đối
Là chặng đấu trí, thử tài của phường vải với các đồ nho. Chặng này rất quan trọng, bởi vì các đồ nho có đối đáp đặng mới được phường vải mời vào để hát xe kết, hát tiễn...
A.        Hát đố :

Đến đây thiếp mới hỏi chàng

Chim chi một cánh dạo cùng nước non?

- Tương phùng nhắn với tương tri,

Lá buồm một cánh bày đi khắp trời.

 

Đến đây hỏi bạn một lời

Đá lèn ăn với lộc chi ơi chàng?

- Đá lèn ăn gỏi trầu không

Cau khô chợ Thượng, thuốc ngoài Đông đưa về

(Ghi chú: đá lèn là đá núi vôi, chợ Thượng nay là xã Trường Sơn- Đức Thọ,

“ngoài Đông” là ngoài Hải Dương)

 

Đi ngang giữa bãi cát vàng,

Gặp con rồng đau bụng, hỏi chàng uống thuốc chi?

- Lông lươn, đuôi ếch, rễ cột nhà,

Xương trùn, phổi mọi (muỗi), nước đái gà làm thang

 

Đồn chàng là đấng văn nhân

Ba năm sinh một tháng nhuần là sao?

- Thông thời địa lý cũng vừa

Vì chưng đó thiếu đây thừa nảy ra

(Ghi chú: Lời đáp này của Phan Bội Châu)

 

Đố anh chi sắc hơn dao,

Chi sâu hơn bể, chi cao hơn trời?

- Em ơi mắt sắc hơn dao,

Bụng sâu hơn bể, trán cao hơn trời.

 

Lá gì không nhánh, không ngành,

Là gì chỉ có tay mình trao tay?

- Là thư không nhánh không ngành

Lá thư chỉ có tay mình trao tay.

 

Em muốn hỏi bạn một lời,

Mặt trời ở đó, trốc trời ở mô?

- Em về van đất đất ơi,

Ra đây anh chỉ trốc trời cho em.

 

Tay cầm trái khế năm sông,

Đố anh đếm được mấy vòng xa quay?

- Cho anh ngồi cạnh em đây,

Thì anh đếm được xa quay mấy vòng.

 

Sĩ , nông, công, cổ bây giờ

Tiên sư bốn cụ, anh thờ cụ mô?

- Anh thờ cái cụ đã dựng cơ đồ,

Cho giang sơn mở mặt, rạng rỡ bức dư đồ Việt Nam.

 

Tiếng đồn anh học chữ ngoài triều

Chị dâu rớt xuống giếng, anh nắm đàng nào kéo lên?

- Anh xách cái đầu, lỗi đạo nhân huynh,

Tho tay vào mình, thụ thụ bất thân,

Không cứu chị dâu, thì lỗi đạo từ đường,

Dòng dây anh thả xuống, chị nương chị trèo.

 

Đất thì là đất bùn ao,

Ai cắm cây sào, sao lại chẳng ngay,

Con ai mà đứng ở đây,

Đứng thì không vững, vin tay vào sào?

- Đố gì léo lắt em ơi,

Chính đó chữ “hiếu” anh thời giải ngay,

Hiếu cha, hiếu mẹ cao dày.

Thờ sao cho trọn mới tày người ta.

 

Thúy Kiều anh học đã lâu,

Đố anh kể được một câu hết Kiều?

- Trăm năm trong cõi người ta,

Mua vui cũng được một và trống canh.

 

B. Hát đối

 

Anh bứt cỏ ngựa ngồi đầu cửa ngọ,

Kẻ bắn con nây, ngồi gốc cây non,

Chàng mà đối được, thiếp trao tròn một quan?

- Con cá đối nằm trên cối đá,

Con mèo cụt nằm tận mút kèo,

Trai thanh Tân anh đà đối đặng tiền cheo mô nà.

 

Cây tam thất trồng ba bảy chậu,

Pháo cửu trùng nồ chín nghìn phong,

Chàng mà đối được, thiếp theo không chàng về?

- Núi Ngũ hổ vẫy vùng năm khái,

Gió bốn mùa đúc lại tứ phương

Anh đà đối được thì nường tính sao?

Ghi chú: năm khái là năm hổ

 

Cơn rau mùi trồng đầu cửa ngọ,

Lá ti hái ăn dân dần,

Chàng mà đối trước dậu, sang thân mời vào?

- Hạt cải canh đem vãi vườn tân,

Trời lâm nhâm lại càng thêm quý,

Gió không đi ngược, sao em hẹn ngược thì rứa em?

 

Con ngựa chạy giữa đàng nói con ngựa cất,

Con cá bán giữa chợ nói con cá thu,

Chàng mà đối đặng, thiếp làm du mẹ thầy?

- Con rắn bò giữa đàng nói con rắn lại,

Con cá lội dưới nước nói con cá leo,

Anh đà đối được, em ơi theo anh về.

 

Cha con thầy thuốc về làng,

Hồi hương, phụ tử, thì chàng đối chi?

- Con vua đi sứ cửa giời,

Thiên môn, quân tử đã tỏ nhời em chưa?

(Ghi chú: hồi hương, phụ tử, thiên môn, quân tử là bốn vị thuốc bắc)

 

Kim là vàng. Kim là nay,

Phùng là gặp, phùng là may,

Tối hôm nay may gặp bạn tương phùng,

Kim vàng may tấm tình chung nỉ vàng?

- Đăng là đèn, đăng là lên,

Thành là thật, thành là nên,

Thật tâm thành chí mới nên,

Toàn đem tay ngọc gạt trên ngọn đèn.

 

Cửu nhật cửu nguyệt vọng Chương Đài,

Ngâm thơ trùng cửu nhớ người cửu lâu?

- Ngũ nhật ngũ nguyệt vãng Thiên Thai,

Đoan dương tiết ngũ, gửi lời ngũ ngôn.

 

Duyên duyên, ý ý, tình tình,

Đây đây, đó đó, mình, mình, ta ta.

- Năm năm, tháng tháng, ngày ngày,

Chờ chờ, đợi đợi, rày rày, mai mai.

 

Kỳ sơn, kỳ thủy, kỳ phùng

Lạ non, lạ nước, lạ lùng gặp nhau.

- Tri nhân, tri diện, tri tâm,

Kháp người, kháp mặt, kháp tri âm với nường.

Ý kiến bạn đọc:
Lê Quyết Diễn
Mình đạ bỏ côông tìm rất nhiều lộ nhưng chưa chộ lộ mô nhiều cấy mới ra ri. Mong bạn cố gắng sưu tầm thêm nhiều cấy mới nựa để giúp cho nhựng ngài cần như mình. Cảm ơn bạn nhiều hi

Để gửi ý kiến nhấp vào đây

Các tin khác:
 Sưu tầm nhữnglời hát ví cổ (17h: 29-08-2010)