Tìm kiếm
Trang chủ
Diễn đàn
An Tĩnh cổ lục
* Dấu tích Việt Thường Thị và vai trò Nghệ An trong dòng lịch sử Việt Nam
* Những điều kỳ lạ Phlanhoa đọc được trong trời đất Việt Thường
* Việt Thường phong tục
Ẩm thực Nghệ An - Hà Tĩnh
* Văn hóa ẩm thực Việt Nam
* Dưỡng sinh
* Phật giáo có nguồn gốc ở Việt Nam
Khảo cổ Nghệ Tĩnh
Bản sắc văn hóa Xứ Nghệ
Ví dặm
Góc nhìn Phlanhoa
Phòng văn chương
* Bình luận
* Phản biện các nghiên cứu về Nguyễn Du và Truyện Kiều
* Phlanhoa viết
Phòng thơ
* Lý thuyết học làm thơ
* Thơ về Nghệ An - Hà Tĩnh
* Thơ Phlanhoa
* Thất ngôn bát cú
Du lịch đó đây
* Khoảnh khắc cuộc sống
Ngôn ngữ không lời
Trang thông tin xã Đức La
* Phlanhoa hát
Liên hệ - Góp ý
Liên kết website
Ca dao - Tục ngữ xứ Nghệ An - Hà Tĩnh
 
Bài ca lịch đánh cá trong năm của dân chài vùng Nghi Xuân – Nghi Lộc (22h: 03-04-2012)
Bài ca lịch đánh cá trong năm của dân chài vùng Nghi Xuân – Nghi Lộc
Kho tàng ca dao hò vè Nghệ An - Hà Tĩnh
***

Mời quý vị dạo chơi tỉnh nhà (16h: 19-03-2012)
Mời quý vị dạo chơi tỉnh nhà
Nguồn tư liệu “Kho tàng vè Xứ Nghệ” sưu tầm và biên soạn của Ninh Viết Giao
Sưu tầm ở Yên Thành – ông Phan Văn Bảng đọc cho ghi
***


Vè chiêm nghiệm trời nắng (bài 2) (09h: 13-03-2012)
Nguồn tư liệu: Trích trong cuốn “Kho tàng vè Xứ Nghệ” của tác giả Ninh Viết Giao
Sưu tầm tại xã Lạc Sơn – huyện Đô Lương
Bà cố Ngạn đọc cho ghi

Dặm vè chiêm nghiệm trời nắng (22h: 12-03-2012)
Nguồn tư liệu: Trích trong cuốn “Kho tàng vè Xứ Nghệ” của Ninh Viết Giao
Sưu tầm tại Trung Sơn – Đô Lương
Cố Trung đọc cho ghi

Bài ca con nước (22h: 06-03-2012)
Kho tàng ca dao tục ngữ Nghệ An - Hà TĩnhTháng giêng, tháng bảy nước triều
Mồng năm, mười chín đôi triều nước ra;
Bài ca về các tiết mưa trong năm ở vùng Nghệ Tĩnh (10h: 04-03-2012)
Bài ca về các tiết mưa trong năm ở vùng Nghệ Tĩnh
Kho tàng ca dao tục ngữ Xứ Nghệ - ca dao Yên Thành- Tháng giêng qua tiết lập xuân
Thì có Vũ Thủy cứ tuần ứng theo;
Vè chiêm nghiệm về mưa của nhân dân Nghệ An – Hà Tĩnh (21h: 29-02-2012)

Kho tàng văn hóa Xứ Nghệ
Ghi chú: Bạn có thể tra cứu những từ không hiểu tại mục “Từ điển tiếng Nghệ”

Ca dao tục ngũ dự đoán về mưa bão của các địa phương vùng Nghệ An – Hà Tĩnh (23h: 24-02-2012)
Ca dao tục ngũ dự đoán về mưa bão của các địa phương vùng Nghệ An – Hà Tĩnh• Mống dài trời lụt, mống cụt trời mưa;
• Một cơn mống bạc, một đạc nước xanh;
• Mống bạc sạch đồng;
• Mống cụt không lụt thì bão
• Bao giờ chớp bức sang đông / Ráng lòe phương bắc trời giông rọ ràng
. Đen đông, chớp rạch, quái ráng hoa bầu / Trong ba điều đó có chi lành đâu.
• Trổ vòng mắc lụt, trổ cụt to mưa