Tìm kiếm
Trang chủ
Diễn đàn
An Tĩnh cổ lục
* Dấu tích Việt Thường Thị và vai trò Nghệ An trong dòng lịch sử Việt Nam
* Những điều kỳ lạ Phlanhoa đọc được trong trời đất Việt Thường
* Việt Thường phong tục
Ẩm thực Nghệ An - Hà Tĩnh
* Văn hóa ẩm thực Việt Nam
* Dưỡng sinh
* Phật giáo có nguồn gốc ở Việt Nam
Khảo cổ Nghệ Tĩnh
Bản sắc văn hóa Xứ Nghệ
Ví dặm
Góc nhìn Phlanhoa
Phòng văn chương
* Bình luận
* Phản biện các nghiên cứu về Nguyễn Du và Truyện Kiều
* Phlanhoa viết
Phòng thơ
* Lý thuyết học làm thơ
* Thơ về Nghệ An - Hà Tĩnh
* Thơ Phlanhoa
* Thất ngôn bát cú
Du lịch đó đây
* Khoảnh khắc cuộc sống
Ngôn ngữ không lời
Trang thông tin xã Đức La
* Phlanhoa hát
Liên hệ - Góp ý
Liên kết website
* Dấu tích Việt Thường Thị và vai trò Nghệ An trong lịch sử Việt Nam
 
GỐC TÍCH VÀ PHÁT TÍCH ẤN ĐỘ GIÁO - Kỳ 9 (04h: 25-08-2022)
Bài viết của Phan Lan Hoa
***
3.8 – SỰ NGHIỆP DUY TRÌ BỤT ĐẠO SAU THỜI BỤT THÍCH-CA DIỆT ĐỘ VÀ CON ĐƯỜNG DẪN TỚI HAI DÒNG TIỂU THỪA VÀ ĐẠI THỪA.
GỐC TÍCH VÀ PHÁT TÍCH ẤN ĐỘ GIÁO - Kỳ 8 (04h: 17-07-2022)
GỐC TÍCH VÀ PHÁT TÍCH ẤN ĐỘ GIÁO - Kỳ 8
Bài viết của Phan Lan Hoa
***
3.7 – TỔ CHỨC CỦA BỤT ĐẠO NGUYÊN THỦY
GỐC TÍCH VÀ PHÁT TÍCH ẤN ĐỘ GIÁO - Kỳ 7 (15h: 30-06-2022)
GỐC TÍCH VÀ PHÁT TÍCH ẤN ĐỘ GIÁO - Kỳ 7
Bài viết của Phan Lan Hoa
***
3.6.5 – CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA GIÁO LÝ PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
GỐC TÍCH VÀ PHÁT TÍCH ẤN ĐỘ GIÁO - Kỳ 6 (16h: 19-06-2022)
GỐC TÍCH VÀ PHÁT TÍCH ẤN ĐỘ GIÁO - Kỳ 6
3. CON ĐƯỜNG LAN TỎA ẤN ĐỘ GIÁO
3.6 – TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC THỜI ĐẠI THÍCH- CA-MÂU-NI XUẤT THẾ
***
Bài viết của Phan Lan Hoa
GỐC TÍCH VÀ PHÁT TÍCH ẤN ĐỘ GIÁO - kỳ 5 (18h: 11-06-2022)
GỐC TÍCH VÀ PHÁT TÍCH ẤN ĐỘ GIÁO - kỳ 5
Kỳ 5: CON ĐƯỜNG LAN TỎA ẤN ĐỘ GIÁO
3.4 – PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
3.5- TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ GIÁO
***
Bài viết của Phan Lan Hoa
GỐC TÍCH VÀ PHÁT TÍCH ẤN ĐỘ GIÁO - Kỳ 4 (17h: 04-06-2022)
GỐC TÍCH VÀ PHÁT TÍCH ẤN ĐỘ GIÁO - Kỳ 4

Kỳ 4: CON ĐƯỜNG LAN TỎA ẤN ĐỘ GIÁO – PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
3.2 – Tây Coci, Đông Coci và con đường thương mại La Mã - Ấn Độ - Trung Hoa
3.3 - PHÙ NAM – NAM THIÊN TRÚC, NAM ẤN ĐỘ
***
Bài viết của Phan Lan Hoa
Hình ảnh sưu tầm Internet (so sánh sự khác nhau giữa chữ Phạn /Phạm cổ của Chăm-pa và chữ Sanskrit của India
GỐC TÍCH VÀ PHÁT TÍCH ẤN ĐỘ GIÁO - Kỳ 3 (06h: 01-06-2022)
GỐC TÍCH VÀ PHÁT TÍCH ẤN ĐỘ GIÁO - Kỳ 3


Kỳ 3: CON ĐƯỜNG LAN TỎA ẤN ĐỘ GIÁO – PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
3.1- BẮC ẤN ĐỘ, BẮC THIÊN TRÚC

Bài viết của Phan Lan Hoa
GỐC TÍCH VÀ PHÁT TÍCH ẤN ĐỘ GIÁO - Kỳ 2 (07h: 31-05-2022)
GỐC TÍCH VÀ PHÁT TÍCH ẤN ĐỘ GIÁO - Kỳ 2


Kỳ 2: NHỮNG TÊN SÔNG, TÊN NÚI, TÊN CHÙA, AM MANG DẤU TÍCH PHẬT GIÁO CỔ NHẤT THẾ GIỚI Ở HÀ TĨNH

Bài viết của Phan Lan Hoa
GỐC TÍCH VÀ PHÁT TÍCH ẤN ĐỘ GIÁO - Kỳ l: (17h: 29-05-2022)
GỐC TÍCH VÀ PHÁT TÍCH ẤN ĐỘ GIÁO - Kỳ l:
Kỳ 1: ĐỊA LÝ VIỆT NAM CỔ ĐẠI VÀ NGUỒN GỐC TÊN GỌI INDONESIEN
***
Bài viết của Phan Lan Hoa
NGUỒN GỐC NGƯỜI VIỆT – NGƯỜI HÁN (07h: 18-05-2022)
NGUỒN GỐC NGƯỜI VIỆT – NGƯỜI HÁN
Bài viết của Phan Lan Hoa
***
ĐỊNH VỊ QUẬN NHẬT NAM (07h: 15-05-2022)
ĐỊNH VỊ QUẬN NHẬT NAM
Bài viết của Phan Lan Hoa
***
ĐỊNH HÌNH NÒI GIỐNG, ĐỊNH HÌNH DÂN TỘC - Chương III - Mục III.6 và III.7 (10h: 12-11-2021)
 ĐỊNH HÌNH NÒI GIỐNG, ĐỊNH HÌNH DÂN TỘC - Chương III - Mục III.6 và III.7
Độc giả đọc sử Phan Lan Hoa
***
Chương III. ĐỊNH HÌNH XỨ ẤN ĐỘ - THIÊN TRÚC VÀ NGUỒN GỐC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI
Mục III.6. CÙ ĐÀM BỤT LÀ AI?
Mục III.7. CON ĐƯỜNG TRUYỀN GIÁO TỪ VIỆT NAM SANG TRUNG QUỐC

Ghi chú: Bản hiệu chỉnh mới 2021, có bổ sung thêm nhiều tư liệu so với nghiên cứu đã đăng năm 2014. Vì liên can đến nguồn gốc dân tộc Việt - Chăm, cho nên Phan Lan Hoa quyết định gộp hai đề tài: ĐỊNH HÌNH NÒI GIỐNG, ĐỊNH HÌNH DÂN TỘC với PHẬT GIÁO CÓ NGUỒN GỐC VIỆT NAM thành một nội dung.
ĐỊNH HÌNH NÒI GIỐNG, ĐỊNH HÌNH DÂN TỘC - Chương III - Mục III.5 (06h: 12-11-2021)
Độc giả đọc sử Phan Lan Hoa
***
Chương III. ĐỊNH HÌNH XỨ ẤN ĐỘ - THIÊN TRÚC VÀ NGUỒN GỐC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI
Mục III.5. PHẬT A-DI-ĐÀ LÀ AI?

Ghi chú: Bản hiệu chỉnh mới 2021, có bổ sung thêm nhiều tư liệu so với nghiên cứu đã đăng năm 2014. Vì liên can đến nguồn gốc dân tộc Việt - Chăm, cho nên Phan Lan Hoa quyết định gộp hai đề tài: ĐỊNH HÌNH NÒI GIỐNG, ĐỊNH HÌNH DÂN TỘC với PHẬT GIÁO CÓ NGUỒN GỐC VIỆT NAM thành một nội dung.
ĐỊNH HÌNH NÒI GIỐNG, ĐỊNH HÌNH DÂN TỘC - CHƯƠNG III - Mục III.4 (16h: 11-11-2021)
ĐỊNH HÌNH NÒI GIỐNG, ĐỊNH HÌNH DÂN TỘC - CHƯƠNG III - Mục III.4
Độc giả đọc sử Phan Lan Hoa
***
Chương III. ĐỊNH HÌNH XỨ ẤN ĐỘ - THIÊN TRÚC VÀ NGUỒN GỐC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI
Mục III.4. PHẬT THÍCH CA MÂU NI LÀ AI?

Ghi chú: Bản hiệu chỉnh mới 2021, có bổ sung thêm nhiều tư liệu so với nghiên cứu đã đăng năm 2014. Vì liên can đến nguồn gốc dân tộc Việt - Chăm, cho nên Phan Lan Hoa quyết định gộp hai đề tài: ĐỊNH HÌNH NÒI GIỐNG, ĐỊNH HÌNH DÂN TỘC với PHẬT GIÁO CÓ NGUỒN GỐC VIỆT NAM thành một nội dung.
ĐỊNH HÌNH NÒI GIỐNG, ĐỊNH HÌNH DÂN TỘC - Chương III - Mục III.3 (13h: 11-11-2021)
ĐỊNH HÌNH NÒI GIỐNG, ĐỊNH HÌNH DÂN TỘC - Chương III - Mục III.3
Độc giả đọc sử Phan Lan Hoa
***
Chương III. ĐỊNH HÌNH XỨ ẤN ĐỘ - THIÊN TRÚC VÀ NGUỒN GỐC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI
Mục III.3. CHỮ PHẠN CÓ NGUỒN GỐC HỒ TÔN

Ghi chú: Bản hiệu chỉnh mới 2021, có bổ sung thêm nhiều tư liệu so với nghiên cứu đã đăng năm 2014. Vì liên can đến nguồn gốc dân tộc Việt - Chăm, cho nên Phan Lan Hoa quyết định gộp hai đề tài: ĐỊNH HÌNH NÒI GIỐNG, ĐỊNH HÌNH DÂN TỘC với PHẬT GIÁO CÓ NGUỒN GỐC VIỆT NAM thành một nội dung.