Tìm kiếm
Trang chủ
Diễn đàn
An Tĩnh cổ lục
* Dấu tích Việt Thường Thị và vai trò Nghệ An trong dòng lịch sử Việt Nam
* Những điều kỳ lạ Phlanhoa đọc được trong trời đất Việt Thường
* Việt Thường phong tục
Ẩm thực Nghệ An - Hà Tĩnh
* Văn hóa ẩm thực Việt Nam
* Dưỡng sinh
* Phật giáo có nguồn gốc ở Việt Nam
Khảo cổ Nghệ Tĩnh
Bản sắc văn hóa Xứ Nghệ
Ví dặm
Góc nhìn Phlanhoa
Phòng văn chương
* Bình luận
* Phản biện các nghiên cứu về Nguyễn Du và Truyện Kiều
* Phlanhoa viết
Phòng thơ
* Lý thuyết học làm thơ
* Thơ về Nghệ An - Hà Tĩnh
* Thơ Phlanhoa
* Thất ngôn bát cú
Du lịch đó đây
* Khoảnh khắc cuộc sống
Ngôn ngữ không lời
Trang thông tin xã Đức La
* Phlanhoa hát
Liên hệ - Góp ý
Liên kết website
Ca dao tục ngũ dự đoán về mưa bão của các địa phương vùng Nghệ An – Hà Tĩnh
 
(23h: 24-02-2012)
Ca dao tục ngũ dự đoán về mưa bão của các địa phương vùng Nghệ An – Hà Tĩnh


• Mống dài trời lụt, mống cụt trời mưa;
• Một cơn mống bạc, một đạc nước xanh;
• Mống bạc sạch đồng;
• Mống cụt không lụt thì bão
• Bao giờ chớp bức sang đông / Ráng lòe phương bắc trời giông rọ ràng
. Đen đông, chớp rạch, quái ráng hoa bầu / Trong ba điều đó có chi lành đâu.
• Trổ vòng mắc lụt, trổ cụt to mưa

Quỳnh Lưu:

·       Mây ấp rú Xước hứng nước cho mau

·       Mây ấp rú Hồng lấy thùng hứng nước

 

Diễn Châu – Yên Thành

·       Cơn truông Nu*, đập tru mà chạy

·       Sổ quàng Rông hướng đông thì bão / Sổ quàng Lạch, lau lách phơi khô

·       Sổ cầu Bùng lấy thùng được nước/ Sổ quàng Lạch cái đách cũng khô

·       Mống mọc đàng đông, bồ không lại có / Mống mọc đàng tây bồ đầy lại lưng

·       Mống Cấm, mống Thơi, không động trời cũng cắn (đục) nước

·       Sấm đông chớp rạch mưa tây / Mưa trên Dừa, trên Lạng, mưa mô đây mà mờng

 

Nghi Lộc:

·       Khi mô rú Quyết có mây, cửa Lò có chớp ngày rày hẳngmưa

 

Hưng Nguyên – Đức Thọ:

·       Bao giờ Ngàn Hống mang tơi, rú Thành đội mạo thì trời mưa to

·       Mống con Mèo leo lên chạn / Trổ Đồng Và dỡ nhà không kịp

 

Nam Đàn – Thanh Chương:

·       Mưa Cẩm Nang kiếm đàng mà chạy, mưa Kẻ Nại đứng lại mà dòm.

·       Mống Hòn Sang lấy ang đựng nước

·       Trổ đóng núi Đụn, đắp cồn ngồi lụt

·       Bao giờ Đại Huệ mang tơi, Rú Đụn đội nón thì trời hẳn mưa

 

Can Lộc – Nghi Xuân:

·       Rú Hống mang đai, rú Cài đội mạo

·       Rú Hống mang đai, rú Lần đội mạo thì trời sắp mưa

·       Mống mọc Cương Gián, trời giáng mưa to / Mống mọc Tả Ao trở sào không kịp;

·       Cầu rú Hống, mống Tả Ao, gió bên Lào thổi sang không mưa thì bão;

Can Lộc – Thạch Hà:

·       Rú Hồng đội mũ, rú Bể mang tơi, chớp Đông Kèn nhay nháy dạng trời giống mưa

 

Thạch Hà Cẩm Xuyên:

·       Mống núi Vạc, lạc cạc dọn lụt.

·       Rú Bể mang tơi, rú Cùm đội mạo

 

Hương Sơn:

·       Mưa bên Quát lấy quạt mà che, mưa Kẻ E lấy bè mà chở.

·       Mưa từ trên núi Mồng Ga / Mưa sang Phúc Đậu, mưa ra vực Nầm

 

Kỳ Anh:

·       Chớp Mũi Dao, dợ hàng rào mà nấu

 

Kinh nghiệm tránh mưa bão của ngư dân chài lưới:

Bao giờ ráng Mấu Hống Mê

Thuyền câu thuyền lưới chèo về cho mau

 

Bạn chèo, thợ lái bảo nhau,

Mống tây chớp rạch quay mau mà về.

Những người đi biển làm nghề,

Thấy dòng nước nóng thì về đừng đi.

Sóng lừng bụng biển ầm ì,

Bão mưa ta tránh chớ hề ra khơi

 


Để gửi ý kiến nhấp vào đây