Tìm kiếm
Trang chủ
Diễn đàn
An Tĩnh cổ lục
* Dấu tích Việt Thường Thị và vai trò Nghệ An trong dòng lịch sử Việt Nam
* Những điều kỳ lạ Phlanhoa đọc được trong trời đất Việt Thường
* Việt Thường phong tục
Ẩm thực Nghệ An - Hà Tĩnh
* Văn hóa ẩm thực Việt Nam
* Dưỡng sinh
* Phật giáo có nguồn gốc ở Việt Nam
Khảo cổ Nghệ Tĩnh
Bản sắc văn hóa Xứ Nghệ
Ví dặm
Góc nhìn Phlanhoa
* Bình luận
* Chiêm tinh láo nháo Phlanhoa
Phòng văn chương
* Phản biện các nghiên cứu về Nguyễn Du và Truyện Kiều
* Phlanhoa viết
Phòng thơ
* Lý thuyết học làm thơ
* Thơ về Nghệ An - Hà Tĩnh
* Thơ Phlanhoa
* Thất ngôn bát cú
Du lịch đó đây
* Khoảnh khắc cuộc sống
Ngôn ngữ không lời
Trang thông tin xã Đức La
* Phlanhoa hát
Liên hệ - Góp ý
Liên kết website
PHẬT GIÁO CÓ NGUỒN GỐC TỪ VIỆT NAM. Kỳ 1: Nước Thiên Trúc thực sự ở đâu
 
(11h: 14-02-2017)
PHẬT GIÁO CÓ NGUỒN GỐC TỪ VIỆT NAM. Kỳ 1: Nước Thiên Trúc thực sự ở đâuBài viết của Phan Lan Hoa
***
Tôi đang dùng chính kho tàng “sách nhà Phật?” để nói chuyện với chư vị. Vậy nên cảm phiền chư vị muốn ném đá tôi cho trúng thời phải đem tâm mà đọc kinh sách, sự đọc thời phải nên động não, phải ngẫm ngợi sâu, phải phân tích, phải logic các tình tiết lịch sử. Lời nói phải tôi sẽ tiếp thu để nghiên cứu tiếp. Dù sao tôi cũng đang một mình “ngược Lường”. Bạn đường của tôi chỉ là Việt Tiên Tổ trên đầu, nỗi lòng khôn tả....

 

PHẬT GIÁO CÓ NGUỒN GỐC VIỆT NAM

     Kỳ 1 - Nước Thiên Trúc thực sự ở đâu? 

                                                                                             Phan Lan Hoa

***

Tôi sẽ dần dần bàn tới nhiều vấn đề tưởng chừng khó tin, nhưng là ghi chép của lịch sử, nghĩa là tôi đang “nói có sách” hẳn hòi. Mà sách ở đây là lịch sử Việt Nam, lịch sử Trung Quốc và lịch sử Phật giáo cùng với chứng tích khảo cổ trên đất Việt Nam.

Đầu tiên, tôi sẽ bàn xem nước Thiên Trúc thực sự ở đâu?

Trước hết là bàn về tên chữ trong Hán Kinh:

- Khi nói về nước Ấn Độ cổ (India), Hán Kinh dụng chữ 身毒 (thân đốc), hoặc 涓毒 (quyên đốc);

- Khi nói về 35 tổ Thiên Trúc, thì tên chữ Thiên Trúc là   (thiên độc);

- Còn trong trích dẫn mô tả cảnh sinh hoạt của các thiền sư ở thành Luy Lâu (đã nói ở bài 2), thì chữ là   (ấn độ), Chữ ấn trong pháp ấn, chữ độ trong trường hợp này có lẽ nên dịch nghĩa là sư.

Lời bình: (Bắt đầu từ đây, tôi sẽ phải mở ngoặc để phân biệt Ấn độ (India), bởi vì còn một xứ Ấn Độ chính thống khác nữa là Indonesien (Ân-đô-nê-diên) sẽ bàn tiếp sau.

         Tôi không thể hiểu nổi, dịch thuật kiểu gì mà 3 cụm chữ khác nhau này lại được truy thành một là “Ấn Độ” hết cả vậy?

Quý vị thấy sao, chứ tôi thấy có đảo lộn lịch sử Ấn Độ (India), chả thấy địa phương nào (dù là mảy may) có tên Thiên Trúc trong lịch sử nước này? Nay nói thêm, cho đến ngày nay, Ấn Độ giáo chính thống là Hindu (Hinduism), chiếm tới 80% tôn giáo Ấn Độ và Phật giáo dường như mờ nhạt ở đất nước này?

Vậy Thiên Trúc ấy ở đâu?

Thiền uyển tập anh, quyển Thượng, có ghi chép đoạn hội thoại giữa quốc sư Thông Biện (Vị thiền sư thứ 8 thuộc phái thiền Vô Ngôn Thông) với bà Ỷ Lan, xin được trích dẫn một khúc sau đây:

"...Xét Đàm Thiên pháp sư truyện thì vua Tùy Cao Tổ gọi Pháp sư nói: "Trẫm nghĩ đến lời dạy từ bi của đức Điều Ngự, muốn báo đền công đức, không biết làm sao. Trẫm trộm làm bậc nhân vương, rộng giúp Tam bảo, đã khắp ban di thể xá lợi, đồng thời ở trong nước dựng bảo tháp phàm 49 cái để làm bến cầu giác ngộ cho đời, còn hơn 150 tự tháp ngoài do các xứ kiến lập mong tạo phước nhuận thấm tới đến cả thế giới đại thiên. Song xứ Giao Châu kia tuy đã nội thuộc, nhưng còn ky my, nên phải chọn những sa môn danh đức, đến các xứ của châu ấy để dạy dỗ, hầu khiến cho tất cả đều giác ngộ.

Pháp sư đáp: "Một phương Giao châu, đường thông Thiên trúc, Phật pháp lúc mới tới, thì Giang Đông chưa có, mà Luy Lâu (Bắc Ninh) lại dựng chùa hơn 20 ngôi, độ tăng hơn 500 người, dịch kinh 15 quyển, vì nó có trước vậy. Vào lúc ấy, thì đã có Khâu Đà La, Ma La Kỳ Vực, Khương Tăng Hội, Chi Cương Lương, Mâu Bác tại đó. nay lại có Pháp Hiền thượng sĩ, đắc pháp với Tỳ Ni Đa Lưu Chi, truyền tông phái của tam Tổ, là người trong hàng Bồ tát, đang ở chùa Chúng Thiện dạy dỗ học trò. Trong lớp học đó không dưới 300 người, cùng với Trung quốc không khác. Bệ hạ là cha lành của thiên hạ, muốn bố thí một cách bình đẳng thì chỉ riêng khiến sứ đưa xá lợi đến, vì nơi ấy đã có người, không cần đến dạy dỗ...”

Trong bài về quốc sư Thông Biện còn chép rằng: “Thái hậu đã từng có bài kệ Ngộ đạo rằng: sắc là không, không tức sắc, không là sắc, sắc tức không, sắc không đều không bận, mới hiểu được chân tông”. Như vậy bản quyền đoạn kinh này là của bà Ỷ Lan ?

Trích dẫn thêm ghi chép của lịch sử Trung Quốc thời nhà Tùy để làm rõ hơn vấn đề: "Thiên trúc... vào năm Diên Hy thứ hai (158) và thứ tư (160) đời Hoàn đế đã từng từ ngoại vùng Nhật Nam đến cống". Chư di truyện của Lương thư 54 và Di mạch truyện của Nam sư 78 cũng viết: "Các nước biển Nam, đại để ở trên các đảo biển lớn phía nam và tây nam Giao Châu... Đời Hoàn đế nhà Hậu Hán, Đại Tần Thiên Trúc đều do đường đó sai sứ đến cống". Và không chỉ đến cống, Lương thư 54 còn ghi thêm về nước Đại Tần là "người nước đó làm nghề buôn bán, thường đến Phù Nam, Nhật Nam và Giao Chỉ"... Trích dẫn được rút từ Tổng tập VHPGVN – Lê Mạnh Thát) 

Trong các đoạn trích trên đây chứng minh nhiều điều:

* Khi Tùy Cao Tổ muốn truyền Phật giáo sang nước ta, thì nước ta bấy giờ tại Bắc Ninh đã có tới 20 chùa, 500 sư và 15 quyển kinh. Chứng minh Bụt giáo nguyên thủy có gốc gác từ Việt Nam.

* Ấn định một danh sách thiền sư Việt Nam từng truyền giáo trên đất Trung Hoa trước thời Tùy Cao Tổ. So với câu chuyện Huyền Trang đi lĩnh hội Thích Giáo ở Ấn Độ thì sớm hơn khoảng trên dưới ngàn năm.

* Ấn định địa danh nước Thiên Trúc là giáp biên giới Giao Châu (“Giao châu đường thông Thiên Trúc”). 

* Phái Đại Thừa truyền giáo sang nước ta chỉ truyền xá lợi, còn kinh sách đã có sẵn ở ta (sẽ còn bàn tiếp khi nói về con đường truyền giáo).

Tôi xin gửi vào đây bản đồ địa lý quận Giao Châu từ thời Đông Hán (nguồn: vi.wikipedia.org), gồm 9 quận là: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, Đam Nhĩ, Châu Nhai (Đam Nhĩ và Châu Nhai nay thuộc đảo Hải Nam), Nam Hải,  Hợp Phố, Uất Lâm, Thương Ngô (nay thuộc Quảng Tây và Quảng Đông). Trị sở ban đầu là thành Luy Lâu (Bắc Ninh).

Nhìn vào bản đồ Giao Châu, địa danh Ấn Độ (India) sẽ ở xa xôi về hướng Tây Bắc và cách biền biệt với Giao Châu chứ không liên thông như sử chép? Đường bộ không thể đi vì phải tới hàng vạn dặm, qua rất nhiều nước lớn nhỏ, rừng núi, sa mạc hiểm trở. Đường biển thì càng không thể, vì cho đến nay, tàu thuyền đã rất hiện đại, Việt Nam và Ấn Độ (India) cũng không thuộc dạng dễ dàng thông thương? Như vậy, vị trí địa lý nước Thiên Trúc ở trong cụm các nước “nam và tây nam Giao Châu” thì cần khẳng định, không thể là Ấn Độ (India)?

Vậy nước Thiên Trúc thực sự ở đâu?

Sử chép rõ ràng Thiên Trúc ở trong cụm "... các nước biển Nam, đại để ở trên các đảo biển lớn phía nam và tây nam quận Giao Châu...”, những lại chép rõ thêm "ngoại vùng Nhật Nam". Nhật Nam không phải tên một địa danh nhất định, chữ nhật trong Nhật Nam không phải mặt trời, mà là trạm liên lạc bằng ngựa. Nhật Nam trong lịch sử nước ta mang ý nghĩa là vùng đất giáp với biên giới giao tranh giữa lân bang phía Nam. Khi biên giới mở rộng về phía Nam, đồng thời vị trí Nhật Nam cũng dịch chuyển tới tận Đèo Ngang. Cụ thể ở thời Đông Hán, Nhật Nam là Nghệ An ngày nay. Phía Đông giáp biển Đông, bắc giáp Giao Châu, vậy thì truy ra Thiên Trúc ở phía Nam và Đông nam Nghệ An ? Có nghĩa Thiên Trúc là vùng Nam Hoan Châu (nam Hà Tĩnh ngày nay) đổ vào Nam, tức đất cổ của nước Lâm Ấp thuộc nền văn hóa Sa Huỳnh? Và điểm cần ghi nhớ nữa là cụm từ "các nước Thiên Trúc" và nó được mô tả bao gồm các "đảo biển lớn phía Nam và Tây Nam Giao Châu", thì có nghĩa toàn bộ Đông Nam Á là Thiên Trúc? Đường Tam Tạng sau này được chép là đi Thiên Trúc thỉnh kinh, chứ không phải đi Ấn Độ (India) thỉnh kinh? Lại được Tôn Ngộ Không hộ tống để đưa kinh sách về Đường triều, thì rõ ràng đường đi ấy phải thông qua Giao Châu để đến Thiên Trúc? Căn cứ vào chuyện thiền sư Ngưỡng Quang tu hành trên núi Quỳnh Viên ở thời vua Hùng thứ ba, vị trí ngọn núi này thuộc huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay, vậy thì khả năng nhất nước Lâm Ấp có lẽ là Thiên Trúc? Ở đây tôi cũng muốn nhấn mạnh. đến thời kỳ vua Quang Trung, lãnh thổ Đại Việt bao gồm toàn bộ dãy Trường Sơn. Chính người Pháp đã cắt nửa Tây Trường Sơn chuyển thành đất đai nước Lào. (tham khảo bản đồ VN thời Quang Trung tại nguồn lichsunuocvietnam.com)

Kỳ sau: Chữ Phạn là của dân tộc Chămpa

****

 

 


Để gửi ý kiến nhấp vào đây

Các tin khác:
 NGUỒN GỐC PHẬT GIÁO CÓ TỪ VIỆT NAM. Kỳ 2 : Xứ Ấn Độ là xứ nào? (18h: 28-02-2017)
 PHẬT GIÁO CÓ NGUỒN GỐC VIỆT NAM - Kỳ 3: Chữ Phạn là trí tuệ của dân tộc Chăm Pa (15h: 06-03-2017)
 PHẬT GIÁO CÓ NGUỒN GỐC VIỆT NAM - Kỳ 4: Phật A-di-đà và lịch sử con đường truyền giáo Việt Nam – Trung Hoa (19h: 02-04-2017)
 PHẬT GIÁO CÓ NGUỒN GỐC VIỆT NAM - Kỳ 5: Phật Thích Ca là ai? Để lại kinh sách gì cho đời? Như Lai Cồ Đàm là vị Phật cuối cùng, vĩnh hằng không còn luân hồi nào khác nữa. (03h: 24-10-2020)
  PHẬT GIÁO CÓ NGUỒN GỐC VIỆT NAM - Kỳ 6: Đạo và Đức, linh hồn và nghiệp chướng (09h: 20-04-2017)
 PHẬT GIÁO CÓ NGUỒN GỐC VIỆT NAM - Kỳ 7: Tâm pháp là gì? (19h: 11-05-2017)
 Lạm bàn về chuyện bức thư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị cấm đốt vàng mã tại chùa. (17h: 23-02-2018)