Tìm kiếm
Trang chủ
Diễn đàn
An Tĩnh cổ lục
* Dấu tích Việt Thường Thị và vai trò Nghệ An trong dòng lịch sử Việt Nam
* Những điều kỳ lạ Phlanhoa đọc được trong trời đất Việt Thường
* Việt Thường phong tục
Ẩm thực Nghệ An - Hà Tĩnh
* Văn hóa ẩm thực Việt Nam
* Dưỡng sinh
* Phật giáo có nguồn gốc ở Việt Nam
Khảo cổ Nghệ Tĩnh
Bản sắc văn hóa Xứ Nghệ
Ví dặm
 Cội nguồn làn điệu Ví dặm
 Giai thoại làng ví
 Sưu tầm những bài hát ví lời cổ
 Ví dặm lời mới
Góc nhìn Phlanhoa
Phòng văn chương
* Bình luận
* Phản biện các nghiên cứu về Nguyễn Du và Truyện Kiều
* Phlanhoa viết
Phòng thơ
* Lý thuyết học làm thơ
* Thơ về Nghệ An - Hà Tĩnh
* Thơ Phlanhoa
* Thất ngôn bát cú
Du lịch đó đây
* Khoảnh khắc cuộc sống
Ngôn ngữ không lời
Trang thông tin xã Đức La
* Phlanhoa hát
Liên hệ - Góp ý
Liên kết website
Sưu tầm những lời hát ví cổ
 
(22h: 30-08-2010)
Phần III: Hát mời – Hát xe kết

A.Hát mời:

Ai kia ngoài ngõ mời vào
Ấm trà lan đang ngọt, chén trà tàu đang ngon.

Mời vào nhà:

  

Ai kêu vòi vọi bên Giang,

Có phải đạo ngãi mời sang ân trầu.

 

Anh ơi lấp ló chi ngoài

Vào đây léo thắng ngọn khoai thử mồ.

 

Bạn đến mời bạn vô nhà,

Đừng đứng ngoài ngõ sương sa lạnh lùng.

 

Bạn đến mời bạn vô nhà

Trầu têm, thuốc hút, trải chiếu hoa bạn ngồi.

 

Chàng đến mời chàng vào đây,

Trầu têm cánh phượng, ghế mây chàng ngồi.

- Cửa ngõ em tấp gây

Cửa cổng em tấp gây,

Anh vô nỏ được đứng đây em nì.

 

Đến đây xin hãy mời ngồi,

Nam ca nữ xướng đôi lời cho vui.

- Cám ơn đào liễu có lòng,

Sẵn sàng yên kỷ anh hùng ngồi chơi.

 

Khách tri âm đã đến sân hòe,

Mời ngồi chiếu phượng mà nghe thiếp đàn.

- Chậm chân là kẻ đi sau,

Vườn hoa đã chật lấy đâu mà ngồi.

 

Mời chàng mại mại không vào,

Ban mua chi đó làm cao rứa chàng?

- Lạ lùng đứng chút ngoài sân,

Khi mô kết ngãi Châu Trần sẽ vô.

 

Mời chàng nhẹ gót vào nhà,

Nhất kì nhi ngộ hóa ra tương kì.

- Thung dung nhẹ gót vào trường,

Nhà lành tích thiện nhất đường chi lan.

 

Thu đông xuân hạ bốn mùa,

Em ngồi dệt cửi, thoi đưa hữu tình,

Nghe con nhạn kêu phía đầu đình

Biết là có bạn gọi mình chi đây

Chân em gò nhịp, tay em dừng thoi

Têm trù cánh phượng mời bạn vào ngay vườn đào.

 

 

Mời ăn trầu, hút thuốc, uống nước:

 

Cau nương trầu bụi hái ra,

Trước  thời mời bạn, sau ra mời chàng.

 

Có trầu cho miến g đỏ môi,

Có rượu cho chén cho vui sự tình.

 

Có trù cho miếng bạn mồ,

Gọi rằng tình nghĩa khi mô đến dừ.

 

Cơi trầu ai dạm em đây,

Hay là bông vải mẹ thầy em cho?

- Trầu này thực của em têm,

Trầu phú trầu quý trầu nên vợ chồng

Trầu này bọc khăn tơ hồng

Trầu này kết nghĩa loan phòng từ đây.

 

Chàng đà bước tới sân đình

Tây nâng đôi chén rượu quỳnh ra chơi

Chè ngon nước chát xin mời

Nước non non nước nghĩa người chớ quên.

 

Điếu này là điếu xuân tình,

Âm dương thủy hỏa, hội thành đám mây.

- Khi sôi nước khi cồn mây,

Hỏa quan kiến diện em say mối tình.

 

Gió đưa hương khách tới đâu

Trầu têm cánh phượng hai tay  khuyên lời.

Chàng ơi ăn miếng trầu này,

Ăn  rồi thiếp sẽ dãi bày khúc nhôi.

Bắc Nam hai ngả đôi nơi,

Trầu này kết nghĩa làm đôi giao hòa.

Trầu này trong hộp mở ra,

Có cau có vỏ, lòng đà có vôi.

 

Miếng trầu là ngãi tương tư,

Chưa ăn cầm lấy cũng như ăn rồi.

 

Miếng trầu là ng4i tơ đào,

Đã ăn lấy cội phải rào lấy cây.

 

Trầu quế ăn với cau Liên Phòng,

Chưa qua khỏi miệng trong lòng đã say.

 

Trầu xanh, cau trắng, chay vàng,

Cơi trầu bít bạc thiếp mời chàng ăn chung.

 

Trầu xanh, cau trắng, chay hồng,

Vôi pha với nghĩa, thuốc nống với duyên.

 

Trầu này, trúc, cúc, mai, đào,

Trầu này thục nữ, anh hào sánh đôi,

Trầu này trầu quế trầu hồi,

Trầu này thục nữ ước người trượng phu.

 

B. Hát xe kết (yêu thương)

 

Ai trao thẻ bạc đừng cầm

Lòng đây thương đó thâm trầm đó ơi

- Lòng đây thương đó ngùi ngùi

Ai trao thẻ bạc cũng chùi thẻ đi.

 

Anh nói với em sơn cùng thủy tận

Em nói với anh nguyệt khuyết sao băng,

Đôi ta như rồng lượn trông trăng,

Dầu mà xa nhau đi chăng nữa, cũng khăng khăng đợi chờ.

 

Anh quen em năm ngoái đến dừ,

Cơi trầu anh mang đến, em chối từ không ăn.

- Có phải mô anh, có rứa mô anh,

Năm qua bé nhỏ, em chưa dám ăn trầu người.

 

Anh ngả tay cho em đề bốn chữ Vạn thọ vô cương

Ở đây thì anh nói rằng thương

Nay mai đi về chốn cũ, anh nỏ tơ vương chi cõi này.

- Em ngả tay cho anh đế bốn chữ Vạn thọ khang ninh

Gần thì rày tính mai tình,

Xa xôi đâu dám bỏ nghĩa mình mình ơi.

 

Anh thương em răng nỏ muốn thương,

Sợ rồi một khóa đôi rương khó chiều

- Quý hồ em có lòng thương,

Anh có lòng đợi như rương khóa rồi.

 

Anh đây thật khó không giàu

Có lời nói trước kẻo sau em phàn nàn.

- Khó khăn ta kiếm ta ăn

Giàu người cửa ván ngõ ngăn mặc người

Khó khăn đắp đổi lần hồi

Giàu người đã dễ đứng ngồi mà ăn.

 

 

An chi cho má em hồng,

Gội chi cho tóc như dòng nước xanh?

- Vì chưng ăn miếng trầu anh,

Cho nên má đỏ tóc xanh đến dừ.

 

Bướm xa hoa bướm khô hoa tẻ,

Liễu xa đào liễu ngẩn đào ngây,

Đôi ta tình nặng nghĩa dày

Du xa nhau đi nữa, ba vạn sáu ngàn ngày mới xa.

 

May mô máy, khéo mô khéo

Cơn cỏ héo gặp trộ mưa rào

Mối tình duyên hội ngộ

Liễu với đào kháp nhau.

 

Mặc ai chê mặc ai dèm

Quảy trù đến nhởi mà đem em về

Mặc ai dèm mặc ai chê

Quảy trù đến nhởi em về cùng anh

Hai ta chung giọt mái tranh

Đói rách cùng chịu, no lành có nhau.

 

Bấy lâu mưa lựt lút biền,

Anh ơi có nhớ lời nguyền hay không?

- Nguyền rằng dưới sóng trên sao,

Đó phân tiếng ngọc, đây trao lời vàng.

 

Mình em trong ngọc trắng ngà

Răng đen nhưng nhức như là hạt na

Khi mô đem em về nhà,

Mua lụa anh bọc vài ba mươi lần.

 

Một trăm thầy bói thầy khoa

Thầy nào cũng nói là ta lấy nường.

Khi nào nên vợ nên chồng

Mua con gà sống lễ tơ hồng giữa sân.

 

Một tình sáo rũ màn che

Hai tình chờ đợi đêm khuya lạnh lùng

Ba tình trải chiếu loan phòng

Bốn tình nguyệt lão tơ hồng xe cho

Năm tình đi hẹn về hò

Sáu tình ta tỏ duyên do với nàng

Bảy tình đi nhớ về thương

Tám tình kết nghĩa đá vàng Trần Châu

Chín tình ta lấy được nhau,

Mười tình ăn ở dài lâu hiền hòa.

 

Một thương em đông đào tây liễu

Hai thương nàng niên thiếu xuân xanh

Ba thương em răng đen má phấn

Bốn thương nàng chỉ tấm lòng son

Năm thương em dạ còn trinh tiết

Sáu thương nàng liếc mắt đưa qua

Bảy thương em da ngà tóc phượng

Tám thương nàng bộ dạng tốt tươi

Chín thương em nụ cười hoa nở

Mười thương nàng gót trở theo anh.

 

Một thương trong dạ xiêu xiêu

Hai thương trong dạ nặng chiều ái ân

Ba thương trong dạ tần ngần

Bốn thương trong dạ như ăn phải bùa

Năm thương trong dạ chát chua

Sáu thương trong dạ như mua cơn sầu

Bảy thươngtrong dạ cơ cầu

Tám thương trong dạ lấy miếng trầu làm vui

Chín thươngtrong dạ bùi ngùi

Mười thương trong dạ muốn ở đời với em.

 

Một yêu tóc liễu xanh xanh

Hai yêu ngọc đúc trên cành tốt tươi

Ba yêu nhan sắc vẹn mười

Bốn yêu răng trắng miệng cười nở nang

Năm yêu đi đứng đoan trang

Sáu yêu ăn nói dịu dàng nết na

Bảy yêu tính hạnh hiền hòa

Tám yêu dáng dấp như hoa trên cành

Chín yêu bác mẹ sinh thành

Mười yêu gia thất chỉ mình với ta.

Nghe hát Mời trầu - làn điệu dặm Đức Sơn

 


Để gửi ý kiến nhấp vào đây

Các tin khác:
 Sưu tầm nhữnglời hát ví cổ (17h: 29-08-2010)
 Sưu tầm nhữnglời hát ví cổ (17h: 29-08-2010)